Projekt: ZKOUŠKY PROŽÁRNÍCH ODOLNOSTI 1KŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ A 2KŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ FRD III CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025636

je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita 2022.png

Projekt:  ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ A DVEŘÍ FRD S PROSKLENÍM CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020597

projekeu1.JPG

Projekt: Inovace požárních, bezpečnostních a speciálních průmyslových uzávěrů objektů

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zavedení do výroby a prodeje inovovaného sortimentu požárních, bezpečnostních a speciálních průmyslových uzávěrů (zejména dveří a vrat) sloužících k ochraně objektů před požárem, neoprávněným vniknutím a dalšími specifickými hrozbami. Inovací v projektu dojde ke zvýšení funkčních a designových charakteristik dotčeného specializovaného sortimentu a společnost VIPAX, a.s. se zařadí do pozice technologického lídra středoevropského trhu.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem realizace předkládaného projektu je zásadní posílení konkurenceschopnosti VIPAX, a.s. a to na základě inovace požárních a bezpečnostních uzávěrů směrem ke sjednocení a propojení funkčních a vzhledových charakteristik výrobkových řad a dále na základě zavedení speciálních zcela nově vyvinutých průmyslových uzávěrů (protizáplavový a protivýbuchový).

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

EU.png

Projekt:
Implementace ICT pro zefektivnění firemních procesů
(druh projektu: pořízení majetku – ICT technologií vč. služeb; program OPPI ICT v PODNICÍCH)
(místo realizace: Tečovská 1052, 763 02 Zlín; rok ukončení: 2012)


společnosti VIPAX, a.s.
realizován za finanční podpory
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY


EuProjekt.gif

Přihlásit Vyhledávání