FRH – IA  Poklop s požární odolností pro průmyslové použití

1. Určení

Poklop je určený pro uzavření velkých stavebních otvorů do technologických sálů, raketových sil, větracích šachet, výtahových šachet, nebo jiných podzemních a nadzemních prostor, které potřebují velký manipulační prostor ve stropním otvoru. Aktivní část poklopu (víko) je tvořena svařovaným ocelovým rámem s izolační výplní. Zárubeň poklopu je zhotovena z uzavřených ocelových profilů a je určena pro  přišroubování  nebo zazdění či zabetonování. Pro snadnou manipulaci je víko poklopu opatřeno dvojicí hydraulických vzpěr.

2.    Požární odolnost

  • EW 90 / EI 90 DP 1
  • EW 180/ EI 180 DP 1

3.    Provedení

  • čistý průlez  rozměru 1500/1500 mm až 3000/3000 mm
  • S různou požární odolností
  • lehká manipulace pomocí hydraulických vzpěr

4.    Povrchová úprava

  • základní
  • v odstínech RAL

5.    Zárubeň a Víko

  • Víko zhotoveno z profilů a vyplněno speciálním izolačním materiálem
  • Zárubeň svařena z uzavřených profilů a tepelně izolována

6.    Zatížení

  • Nosnost poklopu Vám řekneme telefonicky nebo na mail dotaz ( vipax@vipax.cz )


Rss
Přihlásit Vyhledávání