Značení výrobků

 • EI 15, 30, 45, 60 a 90 (minut)       výrobky požárně bezpečné
 • EW 15, 30, 45, 60 a 90 (minut)     výrobky požárně odolné
 • E       označení celistvosti konstrukce (doba, po kterou nedojde k porušení celistvosti, tedy například k vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části konstrukce, atd.)
 • I         označení pro konstrukce s požárně izolačními vlastnostmi (doba, po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než mezní, které stanoví zkušební norma ČSN EN 1634-1 ( nahradila ČSN 0852) či zkušební předpis)
 • EI       bránící šíření tepla
 • W       označení pro konstrukce, omezeně propouštějící sálavé teplo (doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší než mezní, kterou stanoví zkušební nebo projektová norma ČSN EN 1634-1 či zkušební předpis)
 • EW     omezující šíření tepla
 • D1      konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr
 • D2      požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
 • D3      dřevěný požární uzávěr
 • S        kouřotěsný požární uzávěr (označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)
 • C       uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
 • R       označení pro únosnost konstrukce
 • 32dB  zvukotěsný dřevěný požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)
 • 44dB  zvukotěsný ocelový požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)
Přihlásit Vyhledávání